Privatkunde

Drenering

Hvorfor er drenering viktig?

Målet med drenering er ganske enkelt for å sørge for at vann ledes bort fra huset slik at grunnmuren ikke står konstant fuktig. Dersom det ikke er drenert eller dreneringen fungerer dårlig, vil fukten i grunnmuren kunne føre til fuktskader, sopp, råte og dårlig inneklima i kjelleretasjen. Vi har lang erfaring med alle typer bygg, alt fra gamle fredede bygårder til nye moderne hus.

Få utført drenering på vinterstid.
– Frost gir mer stabile grøftekanter som gir mindre graveområde og man berører generelt mindre av hagen
– Hagen er mindre i bruk på vinterstid
– Man kommer raskere i gang med reetablering av hage og grøntområde og det blir tidligere klart til bruk
– Det blir mindre klin og det er lettere å separere masser
– Vi har større kapasitet på vinterstid slik at man kan unngå lenger ventetid og vi kan gi 6% i rabatt

Steinarbeid

Vi utfører alle typer steinarbeider! Stabling av murer, beleggningstein, naturstein, kantstein, brostein, skifer og mer.

Hage

Vil du oppgradere hagen din? Vi kan komme med forslag til fornying. Vi utfører alle typer beplantning og skjøtsel.

Vann og avløp

Vi utfører alt innen vann og avløp

Etablering av tomt

Skal du bygge bolig eller garasje? vi kan klargjøre tomt til bygging og hjelpe deg med fjellsprenging.

Salg av bark, matjord og stein

Vi kan levere forskjellige typer bark, jord og stein. 

Betongarbeider

Skal du støpe platting eller for eksempel plate til garasje, da kan vi hjelpe deg med dette.

Riving og sanering

Vi tar på oss oppdrag innen rivning og sanering. Alt leveres til godkjent mottak.

Bygging/vedlikehold av vei

Skal du oppgradere, reparere eller etablere vei kan vi hjelpe deg med dette. Vi utfører masseutskiftning, asfaltering og vedlikehold av veg.

Renseanlegg

Vannlekkasje og tett avløp

Har du en akutt vannlekkasje?
Ring 928 52 208 så skal vi hjelpe deg.