Massedeponi

Vi har godkjent massemottak på Sundvegen på Auli.

Kontakt Eirik for avtale om levering: eirik@lunder-as.no
Det må fylles ut egenerklæringsskjema før man kan starte levering.

Levering av rene masser