Om oss

Lunder AS

Lunder AS startet driften i 1985, hovedsakelig innen transport og produksjon av dekkbark. Lunder AS er pr. i dag en maskinentreprenør og anleggsgartnerbedrift med 15 ansatte. Lunder AS utfører alt innen grunnarbeider, vann, avløp, drenering og transport. Selskapet har sentral godkjenning for ansvarsrett i tiltaksklasse 2 for utførelse av grunnarbeid, landskapsutforming, vann og avløp. Selskapet er godkjent lærebedrift, samt miljøfyrtårnsertifisert. Vi driver fortsatt med produksjon/salg av bark og har eget massedeponi for mottak av rene masser.

Kurs og sertifikater:

  • Rådgivende Ingeniør, som blant annet har utdannelse innen geoteknikk, vegplanlegging og vegteknologi.
  • Fagbrev Anleggsgartner
  • Fagbrev Anleggsmaskinførerfaget
  • Fagbrev Vei- og anleggsarbeider
  • ADK sertifikat
  • Komprimeringskurs
  • Maskinførerbevis
  • Traktorførersertifikat
  • Lastebilsertifikat kl. CE

Maskinpark

• Beltegravemaskiner 5-35 tonn, med maskinstyring/GPS, rotortilt, skuffer, klyper, pallegafler og pigghammere

• Hjulgravemaskiner 16 tonn, med rotortilt, skuffer, klype, pallegafler og pigghammer

• Bulldosere 10-25 tonn med maskinstyring/GPS

• Hjullastere 13-16 tonn med div. skuffer, pallegafler og snøskjær

• Lastebiler: tippbiler, krokbiler, semi trailere, lastebiler for maskinflytting

• Traktorer med dumperhenger, snøskjær, klyper og skuffer.

• Dumper 15 tonn

• Valsetog 8 tonn

• Mobil kompostkvern (kverning av kvist, bark og skogsavfall)

• Mobilt sikteverk (til sortering av matjord og dekkbark)

• 15 containere 10-45m3 (containerutleie)

Miljøpolicy

Lunder AS er en anleggsgartner og maskinentrprenør. Kundene våre er en blanding av alt fra mindre private kunder til store offentlige eller private byggherrer.
Lunder AS fokuserer på miljøet og vi tar utgangspunkt i FNs bærekraftsmål i vårt miljøarbeid.

• God helse og livskvalitet (mål nr. 3)
• God utdanning (mål nr.4)
• Anstendig arbeid og økonomisk vekst (mål nr.8)
• Ansvarlig forbruk og produksjon (mål nr.12)

Vi følger opp disse bærekraftsmålene ved å ha fokus på disse overordnede målene:

Mål nr. 3

– Skape høy trivsel og gode arbeidsforhold for alle ansatte.
– Arrangere sosiale sammenkomster, som for eksempel firmatur.
– Tilby gratis helsesjekk hos bedriftshelsetjenesten.
– Gode HMS rutiner.

Mål nr. 4

– Jobbe for en kontinuerlig faglig utvikling av alle ansatte ved å tilby fagdager og kurs.
– Ha tett oppfølging av lærlinger sammen med opplæringskontor.

Mål nr. 8

– Inkludere de unge i arbeidslivet ved å hvert år tilby utplassering for elever.
– Inkludere de unge i arbeidslivet ved å hvert år ansette lærlinger.
– Så godt det går, sørge for at varer og tjenester man benytter seg av velges hos bedrifter som kan tilby bærekraftige løsninger

Mål nr. 12

– Bedriften vil til enhver tid bestrebe seg på å ikke forurense på en slik måte at det kan føre til helseskade eller skader på naturen slik at dens evne til selvfornyelse og/eller produksjon svekkes.
– Gravemaskiner er nye og moderne, flere av våre lastebiler har Euro 6 standard. Ved kjøp av nye biler og maskiner velger vi i den grad det er mulig de med minst mulig forbruk av drivstoff.
– Bedriften benytter i den grad det er mulig kun biologiske nedbrytbare produkter.
– Bedriften bruker biodiesel og bioolje.

– Der det ikke er mulig sørger bedriften for å ta hånd om sitt avfall iht. gjeldende lover og forskrifter slik at dette blir til minst mulig skade og ulempe. Spesialavfall leveres til godkjente mottak.
– Bedriften vil gjennom et aktivt HMS – arbeide tilstrebe å unngå tilførsel av fast stoff, væske eller gass til luft, vann eller i grunn, og støy så langt det er mulig.
– Bedriften vil og sørge for å forlate enhver arbeidsplass ryddet og i presentabel stand ved arbeidets slutt.
– Bedriften vil og sørge for å forlate enhver arbeidsplass ryddet og i presentabel stand ved arbeidets slutt.
– Lunder AS vil i den grad det er hensiktsmessig med tanke på miljø og praktisk med tanke på logistikken samkjøre til og fra arbeidsplassen.

Konkrete mål:

– Vi skal redusere bruken av skrivepapir med 15% og redusere papiravfallet med 5%. Dette skal vi få til ved forbedrede dataverktøy slik at papirflyten blir mer elektronisk. Vi benytter tosidig og svart/hvit utskrift som standard.
– Vi skal øke antall miljøsertifiserte produkter med 5%. Dette skal vi få til ved velge miljømerkede produkter fremfor annet ved innkjøp.
– Vi skal fortsette å redusere mengden tomgangskjøring på våre maskiner og biler. Dette skal vi få til ved blant annet å bevisstgjøre maskinførerne og sjåfører. Vi vil investere i nyere maskiner og biler.
– Vi vil gjennomføre en helsesjekk av alle ansatte.

Vi har idag et moderne bygg i landlige omgivelser på Frøyhov gård med blant annet kontorfasiliteter, dusj, toaletter, spiserom og moderne verksted med oljeutskiller, ledlys, grønn beplanting ute og inne. Lokalene er oppvarmet med vannbåren varme CTC EcoZenithh 1150.