Hvorfor er drenering viktig?

Målet med drenering er ganske enkelt for å sørge for at vann ledes bort fra huset slik at grunnmuren ikke står konstant fuktig. Dersom det ikke er drenert eller dreneringen fungerer dårlig, vil fukten i grunnmuren kunne føre til fuktskader, sopp, råte og dårlig inneklima i kjelleretasjen. Vi har lang erfaring med alle typer bygg, alt fra gamle fredede bygårder til nye moderne hus.

Få utført drenering
på vinterstid

  • Frost gir mer stabile grøftekanter som gir mindre graveområde og man berører generelt mindre av hagen

  • Hagen er mindre i bruk på vinterstid

  • Man kommer raskere i gang med reetablering av hage og grøntområde og det blir tidligere klart til bruk

  • Det blir mindre klin og det er lettere å separere masser

  • Vi har større kapasitet på vinterstid slik at man kan unngå lenger ventetid og vi kan gi 6% i rabatt

Få et uforpliktende tilbud!
Vi har gratis befaring.