Anleggsgartner


Anders S. Lunder er fagansvarlig leder på avdelingen og er utdannet anleggsgartner med fagbrev fra 2011 i anleggsgartnerfaget.

Firmaet innehar sentral godkjenning for utførelse av grunnarbeid og landskapsutforming i tiltaksklasse 2.

For mer informasjon og et uforpliktende tilbud, kontakt Anders S. Lunder på;

Tlf. 928 52 208

anders@lunder-as.no 

Vi utfører oppdrag som:

  • Anlegg av veier og parkområder
  • Parkeringsplasser
  • Kantstein
  • Beleggningstein
  • Brostein
  • Støttemurer
  • Beplantning
  • Plen
  • Steintrapper
  • Andre typer grunnarbeider