Gravearbeider


Vi utfører gravearbeider som:

 • Riving
 • Bygging av murer
 • Skifte av oljetanker
 • Nedsetting av minirenseanlegg
 • Hustomter/industritomter
 • Drenering av hus og boligblokker
 • Masseflytting
 • Grunnarbeid/VA-anlegg
 • Veibygging

Vår maskinpark består av:

 • Gravemaskiner: 8-30 tonn, m/rotortilt og GPS
 • 2 hjullastere utstyrt med skuffer og pallegaffel
 • Kompostkvern
 • Trommelsikt
 • Traktorer med dumperhengere
 • Vibroplater 70-700 kg
 • Laserutstyr, planlaser og fallaser