Miljø


Miljøpolicy

Lunder AS fokuserer på miljøet. Bedriften vil til enhver tid bestrebe seg på å ikke forurense på en slik måte at det kan føre til helseskade eller skader på naturen slik at dens evne til selvfornyelse og/eller produksjon svekkes.

Vi har et moderne bygg i landlige omgivelser på Frøyhov gård med blant annet kontorfasiliteter, dusj, toaletter, spiserom og moderne verksted med oljeutskiller, ledlys, grønn beplanting ute og inne. Lokalene er oppvarmet med vannbåren varme CTC EcoZenithh 1150.

Vi er miljøfyrtårnsertifiserte.

 

– Gravemaskiner er nye og moderne, flere av våre lastebiler har Euro 6 standard. Ved kjøp av nye biler og maskiner velger vi i den grad det er mulig de med minst mulig forbruk av drivstoff.

– Bedriften benytter i den grad det er mulig kun biologiske nedbrytbare produkter.

– Bedriften bruker biodiesel og bioolje.

– Der det ikke er mulig sørger bedriften for å ta hånd om sitt avfall iht. gjeldende lover og forskrifter slik at dette blir til minst mulig skade og ulempe. Spesialavfall leveres til godkjente mottak.

– Bedriften vil gjennom et aktivt HMS – arbeide tilstrebe å unngå tilførsel av fast stoff, væske eller gass til luft, vann eller i grunn, og støy så langt det er mulig.

– Bedriften vil og sørge for å forlate enhver arbeidsplass ryddet og i presentabel stand ved arbeidets slutt.

 

Konkrete mål for 2019:

– Vi skal redusere bruken av skrivepapir med 15% og redusere papiravfallet med 5%. Dette skal vi få til ved forbedrede dataverktøy slik at papirflyten blir mer elektronisk. I tillegg vi benytte dobbeltsidig utskrift som standard.

– Vi skal øke antall miljøsertifiserte produkter med 5%. Dette skal vi få til ved velge miljømerkede produkter fremfor annet ved innkjøp.